Grenzen zijn een overblijfsel uit een grijs verleden

Branche- en marktgrenzen zijn zo dynamisch geworden dat ze eigenlijk niet meer bestaan.

Vervaging van grenzen door digitalisering

De grootste multinational kan morgen ineens serieuze concurrentie krijgen van een slimme tiener op een zolderkamer. Productcategorieën verdwijnen in recordtempo met het ontstaan van substituties. Zelfs landsgrenzen vormen nauwelijks belemmeringen voor zakelijke relaties en transacties. Er heerst een nieuwe dynamiek tussen organisaties, overheden en consumenten. Gevestigde organisaties hebben de grootste moeite zich aan te passen aan deze veranderende omstandigheden, terwijl nieuwe toetreders de markt opschudden.

XY helpt organisaties bedreigingen te beantwoorden en kansen te identificeren die ontstaan door het vervagen van grenzen. We ontdekken samen met onze klanten hoe de ideale wereld er voor hen uitziet en welke rol zij daarin willen spelen. En we helpen ze aan een goed doordacht plan om daar te komen.

Manifest voor Verantwoord Digitaal Leiderschap

Zo doen we ons werk… of we doen het niet

Om voorop te kunnen blijven lopen en van blijvende toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze klanten hebben wij een manifest opgesteld. Alle onderdelen van het manifest staan op onze website en zijn terug te vinden in ons werk en onze werkwijze.

Download het volledige manifest (PDF)

Ons manifest

XY Solutions Group werkt volgens het XY-Manifest. Hierin liggen de principes vast die wij hanteren bij ons dagelijks werk en ons helpen op een eerlijke manier zaken te doen terwijl we tegelijkertijd onszelf continu veranderen.