Waardecreatie heeft weinig met geld te maken

Bestaansrecht is niet te koop, maar wordt verdiend door iets toe te voegen waar andere organisaties of personen waarde aan toekennen.

Moderne organisaties zijn zich bewust van de daadwerkelijke waarde die ze toevoegen voor hun klanten en hun omgeving. Een scherp oog voor het behouden en vergroten van die toegevoegde waarde is nodig om het bestaansrecht van een organisatie te garanderen voor de toekomst. Veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat organisaties regelmatig op zoek moeten naar nieuwe waardeproposities. Bedrijven die het accent leggen op winstmaximalisatie hebben daar meestal weinig oog voor.

XY helpt organisaties met het identificeren en innemen van de meeste passende plek op de markt. Waarde meten we daarbij niet alleen in geld. We kijken ook naar zaken als klanttevredenheid, merkwaarde en imago, de waarde van data en de betekenis die de organisatie geeft aan het leven van mensen binnen en buiten de organisatie. Op basis van deze gegevens adviseren we organisaties over de best passende waardepropositie voor de toekomst.

Manifest voor Verantwoord Digitaal Leiderschap

Zo doen we ons werk… of we doen het niet

Om voorop te kunnen blijven lopen en van blijvende toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze klanten hebben wij een manifest opgesteld. Alle onderdelen van het manifest staan op onze website en zijn terug te vinden in ons werk en onze werkwijze.

Download het volledige manifest (PDF)

Ons manifest

XY Solutions Group werkt volgens het XY-Manifest. Hierin liggen de principes vast die wij hanteren bij ons dagelijks werk en ons helpen op een eerlijke manier zaken te doen terwijl we tegelijkertijd onszelf continu veranderen.