Wij twijfelen altijd aan alles

Waar anderen zeggen dat je nooit moet twijfelen, trekken we bij XYMS in eerste instantie juist alles in twijfel.

Twijfelen aan iets is goed

We nemen niet snel iets voor waar aan. Dat houdt ons scherp en geeft ons de mogelijkheid tot de kern van elke uitdaging door te dringen. Voor onszelf én voor de organisaties waar wij voor werken. We gaan dan ook het liefst zelf op onderzoek uit door middel van interviews, marathonsessies en desk- en fieldresearch.

Als wij voor een klant aan de slag gaan, gaan alle aannames van tafel en bekijken we de situatie vanuit meerdere perspectieven. Van ons kun je vragen verwachten als “Is dat wel zo?”, “Waar baseer je dat op?” en “Kun je dat eens uitleggen?”. Pas als we een complete en objectieve situatieschets hebben, geven we goed onderbouwde adviezen voor de toekomst.

Manifest voor Verantwoord Digitaal Leiderschap

Zo doen we ons werk… of we doen het niet

Om voorop te kunnen blijven lopen en van blijvende toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze klanten hebben wij een manifest opgesteld. Alle onderdelen van het manifest staan op onze website en zijn terug te vinden in ons werk en onze werkwijze.

Download het volledige manifest (PDF)

Ons manifest

XY Solutions Group werkt volgens het XY-Manifest. Hierin liggen de principes vast die wij hanteren bij ons dagelijks werk en ons helpen op een eerlijke manier zaken te doen terwijl we tegelijkertijd onszelf continu veranderen.