XY over: Stakeholder management

XY creëert dagelijks unieke waarde voor haar stakeholders. En daar bedoelen we naast haar medewerkers en hun gezinsleden, ook klanten en leveranciers mee.

Wij kijken verder

In de dagelijkse praktijk zijn er verschillende individuen of groepen die een belang (claimen) te hebben in één van de XY-bedrijven, of geraakt worden door acties (of het ontbreken ervan). XY Solutions Group maakt beleid met de stakeholders als vertrekpunt. Wij zien onszelf en de XY-bedrijven als onderdeel van een zakelijk ecosysteem met vele actoren. Een (on)verrichte actie van XY heeft direct en soms indirect effect op haar stakeholders en omgekeerd. Ieder deel van het ecosysteem heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit van het totale ecosysteem. Vanuit dit perspectief ontplooit XY activiteiten die de belangen van al onze stakeholders behartigen.

Als onderdeel van XY Solutions Group, kunnen stakeholders gebruik maken van de speciale programma’s die XY Solutions Group heeft ontwikkeld: XY Dialogue, XY Develops en XY Gives.

 

XY Dialogue

XYSG ziet zichzelf en de XY-bedrijven als zakelijke inwoners van een community. Omdat XY gelooft in democratie en waarde wil creëren voor haar stakeholders, is het XY Dialogue programma in het leven geroepen. XY Dialogue bootst het democratische proces na in het klein door periodieke stakeholders-meetings te houden (in tegenstelling tot slechts aandeelhoudersvergaderingen) waarbij stakeholders invloed hebben op de besluitvorming. Tijdens deze (virtuele) bijeenkomsten deelt XYSG behaalde resultaten en vraagt om input en feedback over gemaakte en nog te maken plannen. Iedere stakeholder ontvangt een uitnodiging en een stem waarmee hij kan deelnemen aan een democratisch proces.

XY Develops

In een snel ontwikkelende wereld is het van belang dat de spelers de spelregels kennen en zich een weg kunnen banen door het speelveld. Vanuit de rol die XYSG wil aannemen – die van Corporate Citizen, zijn wij ons bewust dat die rol niet alleen maar met rechten komt; maar ook met plichten. Zo zien wij het als onze plicht om bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze stakeholders. Mede daarom hebben we het XY Develops programma ontwikkeld. XY Develops maakt het mogelijk voor alle stakeholders om deel te nemen aan digitale onderwijsprogramma’s (medewerkers en hun directe gezinsleden gratis en onbeperkt, klanten en leveranciers onder voorwaarden). Vanuit XY Educational Solutions is het e-learningplatform beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden. Het aanbod is momenteel beperkt tot een aantal bedrijfskundige cursussen die samen een complete MBA vormen én een aantal cursussen die sterk gericht zijn op het doen van onderzoek. In de toekomst gaat XYSG investeren in het aanvullen van het curriculum en het gebruik ervan proactief stimuleren onder stakeholders, te beginnen bij de medewerkers van XY-bedrijven. Tijdens de bijeenkomsten van XY Dialogue kunnen stakeholders hun wensen doorgeven voor nieuwe of andere cursussen.

XY Gives

Er werken bij de XY-bedrijven vakinhoudelijke specialisten en ervaren professionals, die met hun bemoeienis positieve beweging kunnen creëren. Door een deel van de operationele capaciteit uit solidariteit weg te geven aan goede doelen, charitatieve instellingen of sociaal-maatschappelijke initiatieven draagt XY bij aan de positieve ontwikkelingen van de maatschappij waarin zij actief is. XY Gives is een programma waarbij alle stakeholders goede doelen, charitatieve instellingen of sociaal-maatschappelijke initiatieven verkiesbaar kunnen stellen. Er is een sluitingsdatum voor de inzendingen en zodra die verlopen is, start een verkiezingscampagne om de stakeholders te laten stemmen op hun favoriet. Het initiatief met de meeste stemmen wint de prijs.