SWOT-analyse

Het eindresultaat van de interne analyse en de externe analyse is de SWOT-matrix. Hierin zet je op een rij wat intern de belangrijkste sterkten en zwakten van het bedrijf zijn (gevonden bij de micro-analyse) en welke kansen en bedreigingen er extern bestaan (uit de meso– en de macro-analyse). Strengths and weaknesses (sterkten en zwakten) hebben betrekking op de eigen onderneming. Opportunities and threats (kansen en bedreigingen) zijn marktomstandigheden waarop het bedrijf zelf geen directe invloed heeft.

Confrontatiematrix

Op basis van de SWOT-matrix wordt de confrontatiematrix opgesteld. Hierbij breng je elke sterkte en elke zwakte in verband met elke kans en elke bedreiging.

De verbanden druk je uit in de termen ‘sterk positief’, ‘positief’, ‘neutraal’, ‘negatief’ of ‘sterk negatief’. Op deze wijze vind je vervolgens de zogenaamde kans- en probleemvelden, een centrale probleemstelling, en uiteindelijk de strategische opties. Uit deze opties maak je een keuze, waarna je de marketingstrategie formuleert.

Omdat het bepalen van de juiste strategische optie te belangrijk is om op basis van onderbuik te doen is het verstandig om hiervoor een data-gedreven beslissing te nemen. Een handig hulpmiddel daarbij is de SFA-toets, waarbij elke strategische opties wordt gewogen op basis van 14 criteria, zodat kan worden bepaalt welke strategie het meest geschikt, haalbaar en acceptabel is.

Lees hier meer over de SFA-toets.

De SWOT-analyse voor marketing en XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben specialisten in huis voor alle facetten van het brede marketingvak. De SWOT-analyse voor marketing is een methode die we regelmatig toepassen voor onze klanten. We hechten veel waarde aan het toepassen van bewezen methodieken als basis voor (strategische) marketingplanning.

We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.